YURAN PEMBAHARUAN TAHUNAN (AHLI >25 TAHUN)

Untuk ahli berdaftar > 25 tahun sahaja.

Yuran Tahunan (RM50) adalah untuk membantu Alumni menjalankan aktiviti untuk kesejahteraan ahli alumni dan pelajar-pelajar Saina

RM50.00