LEMBAGA ZAKAT SELANGOR - UKM

Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) merupakan Penolong Amil IPT yang dilantik oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS)

RM