TABUNG BENCANA (PEMBELIAN UBAT-UBATAN)

Kutipan Tabung ini akan disalurkan kepada misi-misi bantuan bencana IKRAM Health di seluruh negara pada sepanjang tahun khusus untuk pembelian ubat-ubatan dan keperluan kesihatan.

RM