RAYUAN RAMADAN (PEK MAKANAN SEPANJANG TAHUN)

Sumbangan untuk bantuan keperluan asas / makanan kering / keperluan dapur untuk meringankan beban kewangan & kehidupan mereka yang lebih memerlukan.

RM