SEDEKAH, INFAQ DAN WAKAF KMP CARE

Sumbangan yang diberikan oleh pihak tuan/puan akan disalurkan kepada pelajar asnaf yang kurang berkemampuan untuk mengaji secara percuma.

RM