AWQAF HOLDINGS BERHAD

Dana dan aset wakaf yang terkumpul ini bukan sahaja dikekalkan, malah dikembangkan, ditambah nilai serta dibangunkan supaya manfaat dapat dikekalkan berpanjangan hingga generasi akan datang.

RM