BE THE BOSS 2017 (SPECIAL) -

1 tiket ini membenarkan 2 orang hadir!

Tarikh: 14 & 15 Februari 2016
Masa: 10 pagi - 5 petang
Tempat: Ara Gaya B4-1-1 Gaya Melawati, Jalan Bandar Kuala Lumpur

RM800.00