DANA ACTIVATE

Activate adalah program pembangunan bagi professional muda yang dianjurkan oleh JPro DPPM.

Kami amat hargai semua sumbangan yang diberikan bagi memastikan kelestarian program ini.

RM10.00