DANA OPERASI JPRO DPPM

Pembangunan professional muda adalah fokus kami.

Terdapat pelbagai siri program pembangunan telah dirancang dengan kerjasama dari 11 kluster professional.

Semua sumbangan adalah amat dihargai.

RM10.00