DANA KEPERLUAN PELAJAR

Sumbangan diterima adalah sebagai sumbangan Dana Keperluan Pelajar, sepanjang pelajar berada di MTJU.

RM