DANA PEMBINAAN MASJID

Sumbangan Dana Masjid Masjid AlEstiqomah di Gaza yang akan disapkan Januari 2022. Kos anggaran dana yang masih diperlukan RM200000

RM