DI SEBALIK PINTU

Merupakan program mentransformasikan rumah serta membimbing warga terpilih daripada golongan yang asnaf dan miskin. Program ini akan dijalankan secara berkala.

RM50.00