FIDYAHMUDAH.COM

Bismillah. Dengan ini , saya membayar wang Fidyah yang wajib ke atas saya@tanggungan kerana Allah. Semoga Fidyah yang dibayar ini diterima Allah sekaligus membantu Muslim Minoriti yang susah. Amin.

RM