GEMA 100 MASJID

Mengembalikan prestij masjid dengan memperbaiki sistem bunyi yang lebih jelas dan memberi keselesaan kepada komuniti majmuk.

RM