EHSAN RAMADHAN IFTAR 2019 (TAJAAN HIDANGAN IFTAR)

Tajaan makanan Iftar untuk seorang fakir miskin diluar negara dan dalam negara

RM 100 / 10 orang

Mari bersama kami memberi makan orang berpuasa.

RM