INFAQPONDOKPERDANA

Kutipan derma & infaq ini 100% akan disalurkan kepada badan Pondok Perdana bagi menjayakan program-program yang dijalankan setiap fasa.

RM