KEMPEN SEORANG SEKAMPIT BERAS (ABIM)

Kempen Seorang Sekampit Beras (KSSB) dilancarkan ke seluruh negeri di Malaysia bagi membantu mereka yang memerlukan.
~ANDA HULURKAN KAMI SAMPIKAN~.

RM