PROJEK RISALAH ABIM

"Risalah" merupakan majalah terbitan Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) yang memaparkan wacana pemikiran dan fikrah gerakan Islam, isu-isu mutakhir dan pedoman hidup bersama dalam budaya damai.

RM