PROJEK BORNEO (SABAH DAN SARAWAK)

Projek Borneo adalah sebuah projek kebajikan yang memfokuskan Sabah dan Sarawak, terutamanya di kawasan pedalaman yang memerlukan dan perkampungan yang mempunyai komuniti saudara baru kita, dijalankan

RM