PURE HEART

Program untuk meringankan beban keluarga asnaf untuk meneruskan kehidupan harian, dengan menyumbangkan bantuan asas kehidupan untuk mereka yang berkelayakan.

1 tajaan barangan asas = RM80

RM