YURAN PEMBAHARUAN TAHUNAN (AHLI < 25 TAHUN)

Untuk ahli berdaftar < 25 tahun sahaja.

Yuran Tahunan (RM10) adalah untuk membantu Alumni menjalankan aktiviti untuk kesejahteraan ahli alumni dan pelajar-pelajar Saina

RM10.00