DANA SUMBANGSIH BAKTI (UNTUK PETUGAS UMAT)

"…dan janganlah kalian melupakan keutamaan (siapapun) di antara kalian…” (Al-Baqarah: 237) | Inisiatif sokongan kewangan kepada para petugas agensi-institusi ABIM yang terjejas dan berdepan kesulitan

RM