PROGRAM SUNATHON DI BORNEO

Sumbangan ini akan digunakan bagi menjayakan program Sunathon di Sabah dan Sarawak dengan target seramai 250 orang peserta berkhatan dan penyampaian sumbangan kepada 200 orang saudara baru.

RM