INFAK KOS OPERASI JPRO 2023 - AHLI JPRO

Dengan pertambahan permintaan & penyertaan bagi program JPro, kami amat memerlukan Dana Operasi yang lebih besar bagi menjayakan pelbagai aktiviti yang dirancang.

Sumbangan anda amat kami hargai.

RM