TABUNG PENDENGARAN 13

Implan koklea atau dikenali sebagai telinga bionik merupakan salah satu kaedah terkini dalam membantu individu yang mempunyai masalah pendengaran

RM