WAKAF TELAGA

Pembinaan wakaf telaga akan dijalan kan di negara-negara Asia :
Myanmar, Cambodia, Sri Lanka dan Bangladesh

RM 1050 untuk sebuah telaga

RM