WAQAF TEMPAT WUDUK

Waqafkan tempat wuduk di Cambodia dan Sri Lanka

RM 2800 sahaja - Boleh waqafkan berapa amaun sekalipun..

RM