WINTER AID FOR THE NEEDY : SYRIA

HANGATKAN KESEJUKAN MEREKA
.
Antara barang yang mereka perlukan adalah :
• Kit musim sejuk
• Kit makanan
• Kayu api/petrol
• Waqaf pembinaan sekolah Darul Hikmah, Syria

RM