WINTER AID FOR THE NEEDY

Winter aid for the needy sebagai sumbangan kepda mereka yang berada dlam kesejukan dengan bantuan kit makanan, kayu api petrol dan kit musim sejuk.

RM