SUMBANGAN RM500.00

Armada Bersatu Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sentiasa bersama dan membantu kami dalam perjuagan ini. Sumbangan anda sangat kami hargai.

RM500.00