RAYUAN RAMADAN 2022

Infaq untuk amal kebajikan oleh Yayasan Ikram Malaysia
(i-Bantu), merangkumi bantuan makanan dan keperluan asas, pendidikan, OKU/kesihatan, bencana dan Covid-19 untuk golongan yang memerlukan.

RM