RAYUAN RAMADAN (SUMBANGAN KEBAJIKAN UMUM)

Sumbangan untuk bantuan umum merangkumi keperluan asas makanan, kesihatan, insfrastuktur, pendidikan dan pelbagai jenis bantuan untuk tujuan amal dan kebajikan.

RM