CAKNA BANJIR 21/22

Kutipan dana bagi tabung kesedaran dan persediaan menghadapi bencana banjir di seluruh Malaysia.

RM