BAYARAN DEPOSIT ATASTALIAN

1. Deposit RM 50.00 untuk setiap malam.
2. Sistem bayaran yang dilindungi dengan jaringan keselamatan.
3. Sila masukkan butiran peribadi anda.
4. Pastikan semua butiran adalah tepat dan benar.

RM50.00
2%