DEPOSIT EZ KEMBARA

+ Bayaran awal (Deposit) tempahan bagi pendaftaran pakej adalah RM500 seorang. Sila tambah bilangan bagi tempahan lebih daripada seorang
+ Resit bukti bayaran adalah secara auto. Sila simpan

RM500.00