INFAQ KOS JALANAN PENDAKWAH

Pendakwah perlukan ilmu dan kemahiran utk menyampaikan. Jika kita tidak mampu untuk melaksanakannya, marilah kita menyumbang utk kos transport para pendakwah supaya mendapat barakah dan rahmat Allah.

RM10.00