LEMBAGA ZAKAT SELANGOR (LZS)

(Minimum pembayaran zakat adalah RM 10)
SILA ISI KESEMUA MAKLUMAT BAGI TUJUAN PENGELUARAN RESIT.

RM