PERKHIDMATAN MENU ONLINE KEDAI MAKAN

Bayaran RM280 ini adalah bagi bayaran bulan pertama. Bagi bayaran bulan berikutnya ialah RM400. Boleh dibatalkan pada bila-bila masa. Tiada wang dipulangkan pada bayaran yang telah dibuat.

RM280.00