TABUNG SISWA PRIHATIN (T4S)

T4S merupakan salah satu inisiatif KPT dalam mewujudkan platform kepada pihak luar untuk turut serta bagi membantu mahasiswa yang mempunyai kekangan untuk memiliki alat peranti elektronik.

RM