SENARAI SEMAK PRA-PENERBANGAN DRON

Paltform pembayaran alternatif secara FPX bagi kelas dalam talian di bawah https://aeronerve-academy.teachable.com/

Ini adalah borang pembayaran bagi Senarai Semak Pra-Penerbangan Dron.

RM100.00